Av. Gürkan Çakıroğlu

“Yargıç hakkı uygular, hukuku yaratan ve canlandıran avukattır” der F.Bacon. İşte bizim hedefimiz adaleti sağlamak adına hukuku, müvekkillerimizin haklarını sonuna kadar koruyacak şekilde yaratmaktır. Hukuki planlamamız bu prensip üzerine kuruludur.

 

Çalışma Alanlarımız

Altyapı ve İnşaat

Bankacılık ve Finans

Birleşme ve Devralma

Dava Takibi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Enerji ve Doğal Kaynaklar

Fikri Mülkiyet

İslami Finansman

İş Hukuku

Özelleştirme ve Devralmalar

Mevzuata Uyum ve Soruşturmalar

Ekibimiz

Av. Gürkan Çakıroğlu

Av. Aziz Uzun

Av. Alper Durak

Av. Eyüp Can Karaca

Av. Emre Akaryıldız

Av. Çiğdem Akaryıldız

St. Av. Mümtaz Aslan

St. Av. Ayşenur Aydoğdu

Asistan Zekican Keskin

St. Av. M. Nurbaki Kaşıkçı LL.M.